Brand
Foto:Georama
Placeholder image

DEFENSA
DE LA PROFESSIÓ


Actuacions a favor de la defensa de les competències, els drets i els interessos professionals dels geògrafs i les geògrafes en els àmbits laborals públic i privat.

 • Recurs presentat contra l'Ajuntament d'Alcanar (Tarragona) pel procediment de licitació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que excloïa els geògrafs com a possibles directors de l'equip redactor.
  - Admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. -
 • Recurs a l’Ajuntament d’Arenys de Munt pel procès de selecció d’un tècnic de medi ambient.
  - Acceptat -
 • Recurs a l'Ajuntament de Salt per una plaça de tècnic en medi ambient.
  - Acceptat -
 • Al·legacions a l'Ajuntament d’Abrera per una plaça de tècnic de medi ambient.
  - Acceptades -
 • Al·legacions a l'Ajuntament de Sabadell pel procès de selecció de tècnics de promoció econòmica.
  - Sense resposta -
 • Al·legacions a l'Ajuntament de Navata per la licitació del POUM.
  - Acceptat -
 • Al·legacions Consorci Alba-Ter per una plaça de tècnic superior de medi ambient.
  - Acceptat -
 • Al·legacions a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per una plaça de tècnic superior de mobilitat.
  - Denegada -
 • Diputació de Girona-Parc Natural del Montseny per una plaça de tècnic de medi ambient.
  - Desestimada -
 • Al·legacions a la Diputació de Barcelona per la licitació de la redacció dels documents de planificació de la xarxa local de carreteres de les comarques de l'Anoia, Bages, Garraf i Maresme.
  - Compromís verbal d'acceptació en futures licitacions. -
 • Al·legacions a la Diputació de Girona per a la selecció d’un/a tècnic/a de medi ambient.
  - Desestimada -
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en relació a la licitació de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
  - Sense resposta -
 • Al·legacions a la Diputació de Tarragona. Borsa de treball d’enginyer agrònom pel servei de medi ambient, salut pública i territori de l'àrea del servei d'assistència al municipi.
  - Denegada. -
 • Al·legacions a la Generalitat de Catalunya en relació a les Beques convocades pel Departament de Presidència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i gestionades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
  - Acceptat -
 • Al·legacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per una plaça de topògraf.
  - Denegada -
 • Recurs presentat al Consell Comarcal del Maresme en relació a les bases d'una convocatòria per una plaça d'inspector/a ambiental.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat a l'Ajuntament de Barcelona en relació a les bases d'una convocatòria per una plaça de Tècnic Superior en Ciències (branca medi ambient).
  - Acceptat -
 • Recurs presentat a l'Ajuntament d'Arbúcies en relació a les bases d'una convocatòria per una plaça de tècnic en medi ambient.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d'una plaça de tècnic/a superior a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya -
  No acceptat per silenci -
 • Recurs presentat en relació al concurs per a la redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi de Palamós per no contemplar la figura dels geògrafs.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat a l'Ajuntament de Barcelona per concurs públic sobre un inventari de zones verdes i no contemplar la figura dels geògrafs.
  - No acceptat -
 • Recurs presentat a la empresa publica Forestal Catalana, dependent del Departament de Medi Ambient per no contemplar la figura dels geògrafs.
  - No acceptat per silenci -
 • Recurs presentat al Dep. d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR) per l'exclusió dels geògrafs a les beques per perfeccionament en el camp del desenvolupament rural.
  - Acceptat -
 • Recurs a l'Ajuntament de Reus per no contemplar la figura dels geògrafs a les bases de selecció d'un/a tècnic/a superior d'Administració Especial (Departament de Medi Ambient) i d'un/a tècnic/a mitjà/ana (Medi Ambient).
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Cambrils.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Reus.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Badalona.
  - No acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a àrea sistemes d’informació geogràfica y teledetecció del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de cap d’àrea del grup de treball d’ecologia del paisatge del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient de l’ajuntament de sant Pol de Mar.
  - Acceptat -
 • Al·legació presentat en relació al concurs de documents ambientals dels plans territorials urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques.
  - Acceptada -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de platges a l’ajuntament de Roses.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça d’enginyer/a del territori de la Diputació de Barcelona.
  - Acceptat -
 • Al·legació presentada en relació al concurs per a l'assistència tècnica per al control ambiental d'un projecte d'obres de GISA
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior, preferiblement llicenciat en ciències polítiques i de l’administració i/o sociologia de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.
  - Acceptat -
 • Presentació d'un contenciós administratiu contra l'exclusió dels geògrafs per a la realització del planejament urbanístic de Fraga.
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a l’ajuntament de Cambrils.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a al Consell Comarcal del Tarragonès.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a al Institut Català del Sòl.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a al Institut d'Estudis Autonòmics.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a Unió de Pagesos de Catalunya.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Barcelona.
  - Acceptat -
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.
  - Acceptat -

Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016