Brand
Foto:Georama
Placeholder image

FUNCIONS


Proporcionar serveis per facilitar l’exercici professional
Placeholder image
 • Posada en marxa del servei de Visat de projectes professional.
 • Servei d’assessorament jurídic, fiscal i laboral al web general.
 • Servei d'assegurança de responsabilitat civil.
 • Recull en línia de novetats legislatives, subvencions, beques, licitacions i concursos públics d’interès per als geògrafs apareguts en les fonts d’informació oficial a la secció Serveis.
 • Diversos serveis financers i conveni amb el Banc de Sabadell per gaudir d'avantatges Sabadell Professional.
 • Carnet de col·legiat/ada que dóna accés a avantatges a diversos establiments comercials.
 • Borsa de treball amb la publicació de les ofertes de treball d’empreses que cerquen geògrafs.
 • Elaboració de documents sobre les sortides professionals dels geògrafs i Informes del Col·legi de Geògrafs sobre noves possibilitats laborals de la geografia a la web general.
 • Conveni de col·laboració amb d’altres organismes, com l’Institut d’Estudis Territorials o la Societat Catalana de Geografia.

Suport als joves geògrafs i geògrafes
Placeholder image
 • Reducció de la quota al 50 % durant els dos primers anys de col·legiació per als nous llicenciats.
 • Creació de la figura del/de la precol·legiat/ada.
 • Borsa de Treball amb ofertes que arriben al Col·legi i ofertes convocades per l’Administració pública amb els perfils professionals dels geògrafs.
 • Col·laboració en diferents activitats de la Federació d’Associacions de Joves Geògrafs.
 • Convenis per obtenir facilitats i descomptes en cursos, seminaris, etc.
Defensa de la professió

Placeholder image
 • Servei d’assessorament jurídic a la web general, que ofereix un servei de consulta personalitzat sobre competències i responsabilitats dels geògrafs.
 • Actuacions per evitar la discriminació professional dels geògrafs, per exemple, quan s’exclou el perfil de geògraf de convocatòries d’ofertes de treball, beques, etc.
 • Signatura d'un conveni amb l'Associació Catalana de Municipis.
 • Participació en comissions de les diferents administracions públiques.
 • Presentació d’al·legacions als projectes i lleis en procés d’aprovació.

Informació
Placeholder image
 • Publicació al web de notícies d’actualitat d’interès per als geògrafs.
 • Edició de butlletins informatius (Geonotícies).
 • Participació a les xarxes socials.
Formació continuada
Placeholder image
 • Col·laboració en cursos o seminaris.
 • Difusió dels cursos que es realitzen arreu de l'Estat.
 • Confecció del Catàleg de Postgraus i Màsters que es realitzen arreu de l’Estat.
 • Publicació a la web d’una agenda de cursos, seminaris i congressos i d'un recull de notícies sobre activitats formatives.
 • Organització de cursos específics.


Actualitat

Celebració de les assemblees anuals de la DCGC i l'AGPC

Recomanem

Lliurament de la segona edició del Premi Jordi Amorós

Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016