Brand
Placeholder image

MEMÒRIES D'ACTIVITAT


En aquesta pàgina podeu trobar les memòries d'activitats on es resumeixen les accions i actuacions realitzades cada any.

Memòria d'activitats AGPC 2015

Memòria d'activitats AGPC 2015 (505 kB)

Memòria econòmica AGPC 2015

Memòria econòmica AGPC 2015 (75 kB)

Memòria d'activitats AGPC 2014

Memòria d'activitats AGPC 2014 (724 kB)

Memòria econòmica AGPC 2014

Memòria econòmica AGPC 2014 (57 kB)

Memòria d'activitats DCGC 2015

Memòria d'activitats DCGC 2015 (161 kB)

Memòria econòmica DCGC 2015

Memòria econòmica DCGC 2015 (289 kB)

Memòria d'activitats DCGC 2014

Memòria d'activitats DCGC 2014 (178 kB)

Memòria econòmica DCGC 2014

Memòria econòmica DCGC 2014 (78 kB)


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016