Brand
Placeholder image

OBJECTIUS
I VALORS


Objectius
 • Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.
 • Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.
 • Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.
 • Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.
 • Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.
 • Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.

Valors
 • Voluntat de servei.
 • Foment del debat i la participació.
 • Esperit innovador
 • Rigor i professionalitat
 • Sentit de col.lectiu

Placeholder image


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016