Brand
Placeholder image

ESTRUCTURA


ASSEMBLEA DE LA DCGC

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Col·legi de Geògrafs a Catalunya. És constituïda per les persones col·legiades, amb igualtat de vot, i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb el Reglament de la DCGC i amb els Estatuts del Colegio de Geógrafos.

Junta de Govern DGGC

Des del 12 d'abril de 2013:

Jaume Busquets Fàbregas

Col·legiat 953

President

Jordi Barot Arqued

Col·legiat 914

Vicepresident

Néstor Cabañas López

Col·legiat 1167

Secretari

Carles Donat i Muñoz

Col·legiat 1375

Tresorer

Maria Bonet Esteve

Col·legiada 1169

Vocal

Mariona Prat Vandellós

Col·legiada 1171

Vocal

Sergi Rasero García

Col·legiat 2123

Vocal

Victòria Carbonell Martínez

Col·legiada 898

Suplent

Contactar amb la Junta de la DCGC

ASSEMBLEA DE L’AGPC

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. És constituïda per les persones associades, amb igualtat de vot, i adopta el seus acords per majoria, d’acord amb amb els seus Estatuts

Junta de Govern AGPC

Des del 12 d'abril de 2013:

Sergi Cuadrado Ciuraneta

Soci 417

President

Elena Rodríguez Armal

Sòcia 100

Vicepresidenta

Núria Pérez Sans

Sòcia 302

Secretària

Josep Coma Guitart

Soci 551

Tresorer

Francesc Xavier Comabella

Soci 554

Vocal

Jordi Forcadell Corts

Soci 552

Vocal

Mireia Garcia González

Sòcia 549

Vocal

Pilar Manzanares


Administració

Contactar amb la Junta de l’AGPC

Grups de treball

Grups oberts a la participació de tots els col.legiats o associats que desitgen participar en un àmbit específic de treball, en funció de la seva especialització, experiència professional o motivació. El coordinador del grup és un membre de les juntes, amb la finalitat de garantir la comunicació interna i la coherència global de les activitats.

...

Emprenedoria

Coordinador: Jordi Barot

Membres: Sergi Cuadrado, Mariona Prat, Elena Rodríguez

Línies de treball:

 • Foment empresarial
 • Borsa de treball
 • Beques, ajuts i concursos
 • Cens d’empreses
 • Orientació professional
 • Relació Universitat-empresa

contacte: informacio@geografs.org

...

Dinamització col.legial i associativa

Coordinador: Sergi Cuadrado

Membres: Jaume Busquets, Xavier Comabella, Carles Donat, Núria Pérez

Línies de treball:

 • Calendari d’events socials
 • Proposta i organització d’activitats
 • Base de dades de col.legiats i associats
 • Consecució d’avantatges

contacte: informacio@geografs.org

...

Context Internacional

Coordinadora: Victòria Carbonell

Membres: Jaume Busquets, Jordi Forcadell

Línies de treball:

 • Estatus professional
 • Associacions professionals
 • Xarxes professionals

contacte: informacio@geografs.org

...

Territori i urbanisme

Coordinador: Jaume Busquets i Elena Rodríguez

Membres: Maria Bonet, Néstor Cabañas, Victòria Carbonell, Carles Donat, Robert Casadevall

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Urbanisme
 • Medi Ambient
 • Sostenibilitat

contacte: informacio@geografs.org

...

Cartografia i SIG

Coordinador: Sergi Rasero

Membres: Jordi Duch, Nati Franco, Francesc Sánchez, Miguel Ángel Vargas, Marc Vila

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Promoció dels SIG entre els geògrafs
 • Proposta de cursos o activitats
 • Coordinació amb centres o serveis

contacte: informacio@geografs.org

...

Mobilitat

Coordinadors: Núria Pérez i Sergi Rasero

Membres: Carles Garcia, Laura Llavina, Carmelo Rivero, Marc Vila

Línies de treball:

 • Ordenació i planificació territorial
 • Promoure la mobilitat entre els geògrafs
 • Proposta d’activitats sobre mobilitat
 • Suport a cursos o jornades

contacte: informacio@geografs.org


Representants del Col·legi en comissions

El Col·legi de Geògrafs està representat en comissions de naturalesa molt diversa, especialment en organismes de les diferents administracions públiques.

La presència dels representants en les diferents comissions cerca la defensa dels interessos dels geògrafs però, sobretot, vol ser una aportació des de la geografia a la presa de decisions o en les propostes d’actuació en diversos àmbits. Actualment, el Col·legi compta amb representants a les següents comissions:

Demanar més informació sobre les comissions


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016