Brand
Placeholder image

PERITS JUDICIALS


Registre de perits judicials

El Col·legi de Geògrafs, d’acord amb la legislació vigent, proporciona al Departament de Justícia la relació de col·legiats que poden intervenir com a perits en els processos judicials; disposa d’un reglament per assegurar la millor qualitat en la prestació del servei de peritatge dels geògrafs que resultin designats; i facilita cada any la inscripció dels col·legiats en la confecció de la llista anual de perits disposats a actuar davant dels òrgans judicials de Catalunya.Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016