Brand
Placeholder image

PRESENTACIÓ


Qui som?
Som un col·lectiu de geògrafs professionals integrats en una corporació de dret públic, el Col·legi de Geògrafs, i una associació sense ànim de lucre, l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, que treballem conjuntament:
 • Promovem l’exercici professional de la geografia.
 • Conformem i dinamitzem una xarxa professional.
 • Defensem els interessos professionals dels geògrafs.
 • Representem institucionalment al col.lectiu de geògrafs.
 • Disposem de serveis útils per a l’exercici professional

Què és la geografia professional?
 • Una disciplina aplicada a molts àmbits d’actuació.
 • Una ciència i una tècnica habilitades per afrontar les necessitats del segle XXI.
 • Una activitat innovadora, pionera en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Un àmbit transformador, capaç de contribuir a la millora de l’entorn i la qualitat de vida.Placeholder image
Quins són els àmbits d’actuació de la geografia professional?
 • L’ordenació del territori i la planificació urbana.
 • La gestió del medi ambient i la prevenció de riscos
 • La planificació de la mobilitat, el transport i la logística.
 • La protecció, la gestió i l’ordenació del medi natural i el paisatge.
 • La cartografia i els sistemes d’informació geogràfica
 • El desenvolupament econòmic territorial i el turisme.
 • Les memòries socials, la diagnosi i la prospectiva.
 • La recerca, l’educació i la societat del coneixement.Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informació@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016